chuyến than vận chuyển lên vùng núi
than đá ở sapa