Than Cám Thành Phẩm

Than cám tại công ty TNHH chế biến than Trường Thúy
than cam2mm

Kích thước (mm): 0 ÷ 15

Web Hosting

Nhiệt lượng (cal/g): 5.800 ± 300

 

Độ tro (%): ≤ 30

 

Vui lòng gọi: 0904694685

 

Call Now Button