Mua Than đá nặng (đèo nai) tại công ty TNHH chế biến than Trường Thúy ( HN và các tỉnh phía bắc) Năng lực công ty: năng lực công nhân viên thực hiện và tư vấn, năng lực cung cấp phân phối, năng lực phân biệt hàng hóa, năng lực vận chuyển, vận tải. Các nguồn Than đá nặng (đèo nai) bao gồm: – Nguồn than đá thu gom từ các bãi, các điểm – Nguồn than đá phụ phẩm là những phụ phẩm của than từ các đơn vị chế biến khác nhau.  
Quý vị có nhu cầu mua các loại than đá Đèo Nai với số lượng không giới hạn vui lòng liên hệ: 0904694685
Call Now Button