Tôi là Đỗ Đồng Trường. Sinh năm: 1965.

Mệnh: Hỏa. Phúc đăng Hỏa (lửa đèn).

Lời tâm sự, Vì sao bạn chọn chúng tôi?

30 năm Uy tín tại khu vực Miền Bắc.

Thấu hiểu sự vất vả của người thợ đốt lò.

Thấu hiểu tầm quan trọng của áp suất hơi ổn định.

Thấu hiểu sự nguy hại của tắc lò.

thấu hiểu sự nguy hại của chảy ghi lò.

Thấu hiểu sự nguy hại của mùi khét SO2.

Thấu hiểu khó khăn tài chính của những doanh nghiệp sản xuất.

Thấu hiểu và sòng phẳng với đối tác làm ăn.

ngọn lửa cháy rực
Ngọn lửa nhiệt cao và ổn định

Chữ tín – Chữ tâm hàng đầu.

Khẩu hiệu của chúng tôi

Than Minh Chiến – than của mọi lò hơi.