Mục: Kiến thức

Kiến thức bạn cần

Tại sao ghi lò hay hỏng? – sự cố khi vận hành lò hơi.

Nguyên nhân chính là trong than bạn đang đốt có chứa hàm lượng lưu huỳnh cao, khi lưu huỳnh cháy chúng tạo ra khí SO2 và kết hợp với hơi nước tạo thành 1 axit yếu, kết hợp với ủ lò. Vì khi đó khí không bốc lên cao. SO2 là một ôxit axit, tan trong […]

Tại sao than đốt lên có mùi khét, khó chịu?

Hàm lượng Lưu huỳnh trong than cao, khi cháy chúng bốc ra khí SO2, khí này có mùi khó chịu và rất nguy hiểm cho người và động vật. Định nghĩa khí S02 Lưu huỳnh điôxit (hay còn gọi là anhiđrit sunfurơ) là một hợp chất hóa học với công thức SO2. Chất khí này là sản phẩm […]

Call Now Button