• Từ thể rắn chuyển sang thể khí mà không qua trạng thái lỏng (tan chảy- hóa lỏng) được gọi là bốc (thăng hoa)
  • Khi đem đốt nóng nhiên liệu trong điều kiện môi trường không có Oxi, thì mối liên kết các phần tử hữu cơ bị phá hủy, quá trình đó được gọi là quá trình phân hủy, sản phẩm của phân hủy nhiệt là chất khí được gọi là “chất bốc ” có kí hiệu Vc%
  • Những liên kết có nhiều Oxi là những liên kết ít bền vững, dễ bị phá vỡ ở nhiệt độ cao, vì vậy than càng non tuổi bao nhiêu thì chất bốc càng nhiều bấy nhiêu
  • Than bùn Vc = 70% , than đá < 8% , than indo >8%

Thăng hoa là quá trình chuyển biến trạng thái vật chất, trực tiếp từ thể rắn qua thể khí, mà không qua thể lỏng trung gian.

Ở áp suất thường, hầu hết các hợp chất hóa học và các nguyên tố tồn tại ở 3 trạng thái khác nhau ở các mức nhiệt độ khác nhau. Trong các trường hợp này, sự chuyển đổi trạng thái từ rắn sang khí đòi hỏi phải trải qua trạng thái lỏng trung gian. Tuy nhiên áp suất đề cập ở đây là áp suất riêng phần của vật chất chứ không phải áp suất tổng của hệ. Vì thế tất cả các chất rắn có áp suất hơi có thể đo được ở một nhiệt độ nhất định thường có thể thăng hoa trong không khí (như băng nước dưới 0 °C).

Các hợp chất thường gặp có liên quan tới hiện tượng thăng hoa: băng phiến (còn gọi là naftalin chống mọt), băng khô, xăng khô, băng, tuyết, Iốt,.

https://youtu.be/bMb3RMYrF7w?t=261

Call Now Button