Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Minh Chiến
Mã số thuế: 0108698125

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV:

11610000214044

chi nhánh Hoài Đức


Ngân hàng công thương ViettinBank:

110002688328

Chi nhánh Thành An

SĐT Thủ quỹ Phó Thị Thúy 0941742666


Tài khoản cá nhân: Phó Thị Thúy (Pho Thi Thuy)

Tài khoản cá nhân2 : Đỗ Đồng Chiến (Do Dong Chien)

Techcombank: 19031907055888 CN Hà Đông

Trong Đó:

Techcombank: Ngân hàng kỹ thương Việt Nam.

BIDV: Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Viettinbank: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

AGribank: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.