Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Minh Chiến
Mã số thuế: 0108698125

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV:

11610000214044

chi nhánh Hoài Đức


Ngân hàng công thương ViettinBank:

110002688328

Chi nhánh Thành An

Thủ quỹ Phó Thị Thúy 0941742666