định nghĩa nhiệt trị là gì?

Nhiệt trị của than là Giá trị nhiệt lượng (giá trị nhiệt năng) – phát ra khi cháy hoàn toàn 1kg than và được kí hiệu là Q(kJ/kg đọc là Ki lô giun trên ki lô gram). Vật lý gọi là năng suất tỏa nhiệt. ta thường nói nhiệt 8000 tức là 8000 calo/kg = hơn 32,000 kJ / kg. (Theo bảng Ca-lo quốc tế: 1 calo = 4,1868 J). thông thường người ta nói dân dã nhiệt trị của than tính bằng đơn vi calo

Kết quả hình ảnh cho năng suất tỏa nhiệt
Năng suất tỏa nhiệt của 1 số chất ( nhiệt trị) theo lý thuyết sách giáo khoa


Người ta Xác định nhiệt trị bằng thí nghiệm, được tiến hành bằng cách đo trực tiếp, lượng nhiệt sinh ra khi đốt cháy một khối lượng than nhất định trong bom nhiệt lượng kế, bom nhiệt lượng kế được làm bằng một bình bằng thép chứa Oxi có áp suất 2,5- 3,0

Nguyên lý đo nhiệt trị của than:

Kết quả hình ảnh cho nhiệt dung riêng
Nhiệt dung riêng dùng để tính

Mấu chốt là đo lượng năng lượng tỏa ra. Làm than cháy trong môi trường ô xi là một việc rất đơn giản, quá trình cháy xảy ra hoàn hảo nhưng điều này là phi thực tế. Lượng hóa năng lượng phát sinh bằng cách đo sự biến thiên nhiệt độ của chất lỏng được dẫn nhiệt. Từ đó tính toán theo công thức: Q = m.c.(delta t) công thức này chỉ áp dụng trong trường hợp nhiệt độ đã cân bằng.

Mô hình thí nghiệm:

Bom chứa than và ôxi nguyên chất được đặt ngập trong nước xác định trước thể tích. Nước ngập đến toàn bộ, nhiệt lượng tỏa ra khi cháy nhiên liệu để đun nóng khối lượng nước này. Người ta đo được nhiệt độ của nước nóng và suy ra nhiệt trị của nhiên liệu. Lưu ý đảm bảo để nước chưa sôi hoặc không bay hơi đáng kể.
Để hạn chế ảnh hưởng do tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh, người thường đặt bình nhiệt lượng kế vào một thùng khác, cách nhiệt với môi trường. Đảm bảo không gian xung quanh cách nhiệt. Phương pháp xác định nhiệt trị bằng tính toán dựa trên cơ sở tính nhiệt lượng tỏa ra khi cháy từng thành phần nguyên tố của nhiên liệu. Như vậy để tính chính xác nhiệt trị cần phải xác định chính xác, cũng như ảnh hưởng của hiệu ứng nhiệt sinh ra kèm theo phản ứng cháy
Song trong sản phẩm cháy có hơi nước, điều này hoàn toàn bình thường. Đó là sản phẩm của phản ứng cháy. ( gồm có khí cacbonic và hơi nước)

Thí nghiệm đo nhiệt trị của than

Những lưu ý khi tính toán nhiệt trị

Đo nhiệt độ của toàn bộ từng vật liệu trước khi cháy. ví dụ than đá

Sau khi than cháy hết hoàn toàn và truyền nhiệt kết thúc ( vài phút) mới đo nhiệt độ lần 2.

Mỗi 1 vật liệu có nhiệt dung riêng khác nhau.

Công thức cuối cùng: Nhiệt trị của than = tổng nhiệt lượng tỏa ra / khối lượng than đã cháy hoàn toàn.

Để giúp tính chính xác tổng nhiệt lượng tỏa ra: gọi: 0986.93.24.39

Call Now Button